จูปีเตอร์เทพแห่งดาวพฤหัส http://dandunkfhungfhun.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-12-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-12-2010&group=2&gblog=19 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[สัญญาหก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-12-2010&group=2&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-12-2010&group=2&gblog=19 Tue, 14 Dec 2010 19:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-10-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-10-2010&group=2&gblog=18 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[เวทนาขันธ์โดยนัยแห่งอริยสัจสี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-10-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-10-2010&group=2&gblog=18 Mon, 11 Oct 2010 20:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-09-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-09-2010&group=2&gblog=17 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[เวทนาคือทางไปแห่งจิตของสัตว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-09-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-09-2010&group=2&gblog=17 Mon, 06 Sep 2010 19:09:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-08-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-08-2010&group=2&gblog=16 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[อัสสาทะชั้นเลิศของเวทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-08-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-08-2010&group=2&gblog=16 Tue, 10 Aug 2010 16:02:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-05-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-05-2010&group=2&gblog=15 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[เวทนาเป็นทางมาแห่งอนุสัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-05-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-05-2010&group=2&gblog=15 Sun, 23 May 2010 18:39:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-05-2010&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-05-2010&group=2&gblog=14 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[เวทนาทุกชนิดสรุปลงในความหมายว่า "ทุกข์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-05-2010&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-05-2010&group=2&gblog=14 Sun, 16 May 2010 22:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-05-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-05-2010&group=2&gblog=13 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ความหมายของคำว่า "รูป"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-05-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=11-05-2010&group=2&gblog=13 Tue, 11 May 2010 15:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-05-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-05-2010&group=2&gblog=12 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบายเครื่องพ้นไปจากธาตุ สี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-05-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-05-2010&group=2&gblog=12 Mon, 03 May 2010 17:42:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-04-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-04-2010&group=2&gblog=11 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[รูปขันธ์ ประกอบด้วยธาตุ สี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-04-2010&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-04-2010&group=2&gblog=11 Sun, 25 Apr 2010 17:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-04-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-04-2010&group=2&gblog=10 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องควรทราบก่อนเกี่ยวกับจตุราริยสัจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-04-2010&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-04-2010&group=2&gblog=10 Thu, 22 Apr 2010 14:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-05-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-05-2011&group=8&gblog=2 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำติดก้นกะลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-05-2011&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-05-2011&group=8&gblog=2 Thu, 26 May 2011 8:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2011&group=8&gblog=1 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชี้ขุมทรัพย์!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2011&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2011&group=8&gblog=1 Mon, 21 Feb 2011 20:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-03-2011&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-03-2011&group=7&gblog=5 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[อาบัติสังฆาทิเสส ๑๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-03-2011&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-03-2011&group=7&gblog=5 Fri, 04 Mar 2011 17:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-11-2010&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-11-2010&group=7&gblog=4 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-11-2010&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-11-2010&group=7&gblog=4 Fri, 26 Nov 2010 16:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-10-2010&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-10-2010&group=7&gblog=3 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-10-2010&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-10-2010&group=7&gblog=3 Tue, 05 Oct 2010 15:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=7&gblog=2 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=7&gblog=2 Tue, 31 Aug 2010 14:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-07-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-07-2010&group=7&gblog=1 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-07-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=26-07-2010&group=7&gblog=1 Mon, 26 Jul 2010 17:04:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-01-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-01-2011&group=6&gblog=6 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-01-2011&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-01-2011&group=6&gblog=6 Mon, 31 Jan 2011 17:03:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-11-2010&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-11-2010&group=6&gblog=5 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดแห่งวงศ์สากยะ – ออกผนวช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-11-2010&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-11-2010&group=6&gblog=5 Sat, 20 Nov 2010 22:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-10-2010&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-10-2010&group=6&gblog=4 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[การจุติจากดุสิต ลงสู่ครรภ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-10-2010&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-10-2010&group=6&gblog=4 Fri, 01 Oct 2010 16:48:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-08-2010&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-08-2010&group=6&gblog=3 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิดแห่งวงศ์สากยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-08-2010&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-08-2010&group=6&gblog=3 Mon, 30 Aug 2010 17:55:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-07-2010&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-07-2010&group=6&gblog=2 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องย่อ พุทธประวัติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-07-2010&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=30-07-2010&group=6&gblog=2 Fri, 30 Jul 2010 16:07:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-07-2010&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-07-2010&group=6&gblog=1 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกธาตุหนึ่ง มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-07-2010&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=06-07-2010&group=6&gblog=1 Tue, 06 Jul 2010 18:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-12-2010&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-12-2010&group=5&gblog=7 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฏฐิ ใน อาเนญชสัปปายปฏิปทา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-12-2010&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-12-2010&group=5&gblog=7 Thu, 23 Dec 2010 21:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-10-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-10-2010&group=5&gblog=6 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ทรงตรัส กับ พระราหุล ถึง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับ ธาตุ ห้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-10-2010&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-10-2010&group=5&gblog=6 Thu, 14 Oct 2010 13:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=15-09-2010&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=15-09-2010&group=5&gblog=5 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมมาทิฎฐิ ในการเจริญธรรมสาม เพื่อละธรรมสาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=15-09-2010&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=15-09-2010&group=5&gblog=5 Wed, 15 Sep 2010 14:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-08-2010&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-08-2010&group=5&gblog=4 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[การเห็นกายและเวทนาในระดับแห่งผู้หลุดพ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-08-2010&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=20-08-2010&group=5&gblog=4 Fri, 20 Aug 2010 11:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-07-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-07-2010&group=5&gblog=3 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ ประโยชน์ของการเจริญ สมถะและวิปัสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-07-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-07-2010&group=5&gblog=3 Thu, 22 Jul 2010 21:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=18-07-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=18-07-2010&group=5&gblog=2 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้เข้าไปหา เป็นผู้ไม่หลุดพ้น ผู้ไม่เข้าไปหา เป็นผู้หลุดพ้น.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=18-07-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=18-07-2010&group=5&gblog=2 Sun, 18 Jul 2010 10:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-07-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-07-2010&group=5&gblog=1 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[มรรค มีองค์ แปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-07-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=05-07-2010&group=5&gblog=1 Mon, 05 Jul 2010 17:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=17-01-2011&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=17-01-2011&group=4&gblog=8 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาท ทำให้อยู่เหนือความมี และความไม่มีของสิ่งทั้งปวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=17-01-2011&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=17-01-2011&group=4&gblog=8 Mon, 17 Jan 2011 14:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-11-2010&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-11-2010&group=4&gblog=7 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[นรกเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทร้อนยิ่งกว่านรกไหนหมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-11-2010&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=03-11-2010&group=4&gblog=7 Wed, 03 Nov 2010 15:53:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[เวทนาของปุถุชน ต่างจากของอริยสาวก (ในแง่ของปฏิจจสมุปบาท)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=22-09-2010&group=4&gblog=6 Wed, 22 Sep 2010 13:37:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-08-2010&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-08-2010&group=4&gblog=5 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฎิจจสมุปบาท เป็นเรื่องลึกซึ้ง เท่ากับเรื่องนิพพาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-08-2010&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=23-08-2010&group=4&gblog=5 Mon, 23 Aug 2010 17:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=24-06-2010&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=24-06-2010&group=4&gblog=4 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[แม้แสดงเพียงผัสสะให้เกิดเวทนาก็ยังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=24-06-2010&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=24-06-2010&group=4&gblog=4 Thu, 24 Jun 2010 21:44:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-06-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-06-2010&group=4&gblog=3 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการเป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-06-2010&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-06-2010&group=4&gblog=3 Wed, 16 Jun 2010 18:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-06-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-06-2010&group=4&gblog=2 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเราไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรม เพราะไม่สามารถตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-06-2010&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-06-2010&group=4&gblog=2 Wed, 09 Jun 2010 21:13:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-06-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-06-2010&group=4&gblog=1 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-06-2010&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-06-2010&group=4&gblog=1 Tue, 08 Jun 2010 18:43:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=3&gblog=7 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฝึก ละนันทิ กันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=31-08-2010&group=3&gblog=7 Tue, 31 Aug 2010 21:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-08-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-08-2010&group=3&gblog=6 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการทำสมาธิ และ วิปัสสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-08-2010&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-08-2010&group=3&gblog=6 Wed, 04 Aug 2010 19:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-07-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-07-2010&group=3&gblog=5 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[มาฝึก กายคตาสติ กันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-07-2010&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-07-2010&group=3&gblog=5 Sat, 10 Jul 2010 14:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-04-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-04-2010&group=3&gblog=4 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบบการทำงานของ ขันธ์ 5 และ การทำวิปัสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-04-2010&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=04-04-2010&group=3&gblog=4 Sun, 04 Apr 2010 21:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-02-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-02-2010&group=3&gblog=3 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจ ของ พุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-02-2010&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=16-02-2010&group=3&gblog=3 Tue, 16 Feb 2010 13:41:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-02-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-02-2010&group=3&gblog=2 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนาสอนอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-02-2010&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=09-02-2010&group=3&gblog=2 Tue, 09 Feb 2010 11:12:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=3&gblog=1 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมต้องศึกษาธรรมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=3&gblog=1 Mon, 08 Feb 2010 0:27:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-04-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-04-2010&group=2&gblog=9 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[อริยสัจสี่สำหรับความเป็นอริยบุคคล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-04-2010&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-04-2010&group=2&gblog=9 Sat, 10 Apr 2010 20:57:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-03-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-03-2010&group=2&gblog=8 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[พระพุทธองค์ ทรงตรัส ให้ เจริญ สมาธิ จักรู้อริยสัจ ตามที่เป็นจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-03-2010&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=01-03-2010&group=2&gblog=8 Mon, 01 Mar 2010 12:58:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-02-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-02-2010&group=2&gblog=7 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่ายึดถือติดแน่นในธรรม แต่จงใช้เพียงเป็นเครื่องมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-02-2010&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=25-02-2010&group=2&gblog=7 Thu, 25 Feb 2010 20:57:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2010&group=2&gblog=6 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่ากล่าวเรื่องทุ่มเถียงแก่งแย่งกัน แต่จงกล่าวเรื่องความพ้นทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2010&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=21-02-2010&group=2&gblog=6 Sun, 21 Feb 2010 20:20:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-02-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-02-2010&group=2&gblog=5 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์โลก รู้จักสุขอันแท้จริง ต่อเมื่อปัญญาเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-02-2010&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=14-02-2010&group=2&gblog=5 Sun, 14 Feb 2010 17:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=4 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขที่ควรกลัว และ สุขที่ไม่ควรกลัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=4 Wed, 10 Feb 2010 22:44:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=3 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[การพ้นทุกข์โดยไม่รู้อริยสัจนั้น เป็นไปไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=10-02-2010&group=2&gblog=3 Wed, 10 Feb 2010 11:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=2&gblog=2 http://dandunkfhungfhun.bloggang.com/rss <![CDATA[ยากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dandunkfhungfhun&month=08-02-2010&group=2&gblog=2 Mon, 08 Feb 2010 0:27:02 +0700